30‏/06‏/2013

ipad 2 *wallpaperآوهـآيوَ مينـَآ ..
كييفُ حآلكمَ ي قومَ !

 , 
.

فِ آلآخييرِ ** ممنوعَ تحريفٌ آلحقوقُ آوَ آلسرقةُ 
 آحسُ مآَتوِ آلليُ يحرفونُ وَ ذِآ ينقلونَ ولآِ َ! 
آلمهمُ .. 

لـِ تححميلِ **

..